Lexi Lou

Baby Name: Lexi Lou

Birthdate: 8/13/2021

Parents: Austin & Keisha